Les Tres Bessones al Parc dels Drets dels Infants - Festes de la Mercè

Cicles temàtics (programació activitats literàries)

Les Tres Bessones al Parc dels Drets dels Infants - Festes de la Mercè

Educats/Àrea de Cultura de Barcelona. Setembre 1998

Disseny i gestió de la proposta infantil del Parc de la Ciutadella dins la programació de la Festa Major de Barcelona. La idea relacionava les Tres Bessones amb els drets civils.