Interacció

Jornades, congressos i seminaris

Interacció

CERC: Àrea de Cultura. 2000-2002-2004-2006-2008

Organització tècnica de les jornades adreçades als gestors culturals de tot l’Estat Espanyol (Octubre 2000, 2002)

Disseny i gestió de les visites a organitzacions i projectes.